Μίσθωση Φωτοαντιγραφικού

Μίσθωση Φωτοαντιγραφικού

Μίσθωση Φωτοαντιγραφικού στα μέτρα σας , για σταθερή χρέωση, διατήρηση του κεφαλαίου σας και άμεση υποστήριξη

Η ANG SUPPLIES σας προτείνει φωτοαντιγραφικά μηχανήματα  ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας, με ένα μηνιαίο πάγιο, που διαμορφώνεται σύμφωνα με το κάθε μηχάνημα και τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης.

Η μηνιαία ενοικίαση φωτοαντιγραφικού και η χρέωση των αντιγράφων, περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά, τόνερ, imaging units και λοιπά ανταλλακτικά καθώς και τη συντήρηση του φωτοαντιγραφικού σας μηχανήματος, εκτός του χαρτιού εκτύπωσης και των συρραπτικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την κατάλληλη λύση για ενοικίαση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την εταιρεία σας και θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες και τη συνέπεια μας.

Η μίσθωση-ενοικίαση φωτοαντιγραφικού συμφέρει διότι:

 

 • Αποφεύγετε την εκταμίευση ενός σημαντικού ποσού για την αγορά ενός φωτοαντιγραφικού-εκτυπωτικού μηχανήματος
 • Η ενοικίαση φωτοαντιγραφικών  μηχανημάτων,συμφέρει για φορολογικούς λόγους γιατί τα χρήματα εκπίπτουν την ίδια χρονιά, και όχι σε πάγιο εξοπλισμό με 5ετή απόσβεση
 • Η Συντήρηση, τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και γενικά το Service του μηχανήματος δεν σας απασχολεί καθόλου, διότι όλα αυτά περιλαμβάνονται στο μηνιαίο πάγιο του Συμβολαίου Συντήρησης
 • Άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση που ο παρεχόμενος εξοπλισμός σας δεν επισκευάζεται
 • Σταθερό κόστος εκτυπώσεων
 • Προληπτικές,  περιοδικές συντηρήσεις   χωρίς καμία επιπλέον χρέωση
 • Άριστη και συνεχής λειτουργία του μηχανήματός σας  λόγω πρόληψης
 • Άμεση Υποστήριξη  των μηχανημάτων σας  από ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών, οι οποίοι ασχολούνται ειδικά με τα μηχανήματα που βρίσκονται σε Σύμβαση
 • Δωρεάν προσωρινή αντικατάσταση του καλυπτόμενου μηχανήματος έως ότου επισκευασθεί το δικό σας μηχάνημα
 • Δωρεάν μεταφορά  του μηχανήματος στο SERVICE  της εταιρίας μας  προς επισκευή όταν αυτή είναι απαραίτητη
 • Δωρεάν  εκπαίδευση  ατόμων στον χειρισμό των μηχανών καθώς και των επαναληπτικών εκπαιδεύσεων
close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time